I herbergsafdelingen arbejder vi i 3 teams bestående af 2-3 medarbejdere. Du vil som praktikant blive tilknyttet det team, din praktikvejleder arbejder i. Du kommer, lige som de andre medarbejdere i Herberget, til at arbejde dag, aften og helligdage. Vi arbejder ud fra et fastlagt skema med et rul over 2 uger.

Du bliver klædt på til at kunne indgå i og varetage følgende arbejdsopgaver i Herberget:

  – Dagligt læse døgnrapport i CSC-social
  – Skrive døgnrapport og journalnotater i CSC-social
  – Tjekke adviseringer (dagens opgaver)
  – Advisere egne og beboernes planlagte møder, aftaler, aktiviteter
  – Deltage i morgenmøde kl. 8.30
  – Deltage i p-møder, beboerkonference, supervision og fællesmøder

  – Morgenvækning imellem kl. 9.00-9.30
  – Tage telefonen og handle på telefonbeskeder
  – Sælge Hus Forbi
  – Tage imod logibetalinger
  – Indsætte penge på beboernes vaskekort
  – Udlevere værktøj (rene sprøjter og kanyler)
  – Sortere post

  – Afholde indskrivningssamtaler
  – Udføre relations- og kontaktpersonsarbejde
  – Udarbejdelse af opholdsplaner og forandringskompas
  – Ledsage beboere til læge, jobcenter, borgerservice etc.
  – Være med til at afvikle beboermøder og i den forbindelse lave mad med beboerne
  – Lave aktiviteter med beboerne i og udenfor huset