Den overordnede ledelse af Kirkens Korshærs Herberg forestås af en bestyrelse på 5 valgte medlemmer. Institutionens forstander, souschef og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsen – uden stemmeret:

    • Formand, Jens Andreas Christensen
    • Næstformand, Anni Christensen
    • Medlem, Dan Kreutzfeldt
    • Medlem, Lisa Ter – Borch
    • Medlem, Inger Marie Warncke

    • Forstander, Britta Lindqvist
    • Souschef, Marianne Wentrup
    • Medarbejderrepræsentant, Kristina Johansen