Botilbuddet har 12 døgnpladser beregnet for voksne mænd og kvinder. Det er muligt at medbringe hund efter nærmere aftale.

Visitation sker gennem egen sagsbehandler efter anbefaling af sygehusafdeling og koordineret gennem DU-udsatte grupper i Social- og sundhedsforvaltningen. Opfylder borgeren målgruppekriterierne, optages vedkommende på venteliste.

Prisen for et værelse i 2014 er 95 kr. i døgnet. Beløbet fastsætte af Københavns Kommune og prisreguleres årligt. Herudover betaler beboeren for ét dagligt måltid.


Botilbuddet drives iht. Servicelovens § 108

Varm-Kafee