Et nøgleord i vores arbejde er omsorg – omsorg handler om at beskytte og tage vare på et andet menneske, der har brug for hjælp. Denne omsorg hviler på 4 grundlæggende principper:

  • Respekt for selvbestemmelse
  • Hensynet til fysisk og psykisk integritet
  • Agtelse for værdighed
  • Omsorgen for det sårbare liv


Når jeg reflekterer over princippet selvbestemmelse bør jeg som ansat:

  • Indgå i dialog med beboerne i beslutninger, der angår beboerens egne private forhold
  • Give beboeren mulighed for at kommunikere på sine egne betingelser og møde beboeren der, hvor han eller hun er
  • Opmuntre og motivere beboeren
  • Undgå handlinger, der direkte eller indirekte fører til overgreb mod beboeren (fx nedladende tale, ligegyldighed eller fordømmelse)


Når jeg reflekterer over princippet om integritet bør jeg som ansat:

  • Anerkende – både i handling og kommunikation
  • Opnå kendskab til beboernes livshistorie
  • Give beboerne mulighed for at indgå i sociale sammenhæng
  • Undgå handlinger, der direkte eller indirekte forhindrer beboerne i at udtrykke sig om sine grænser – under forudsætning af at beboerne ikke skader andre


Når jeg reflekterer over princippet om værdighed bør jeg som ansat:

  • Gribe ind når beboerens værdighed er truet
  • Vurdere, om det gavner beboeren at konfrontere ham med, at han fx lugter dårligt, er usoigneret eller bor beskidt
  • Vær opmærksom på, om beboeren trives, og hvis ikke, om der er forhold der kunne være anderledes


Når jeg reflekterer over princippet om sårbarhed bør jeg som ansat:

  • Skabe en tillidsfuld og positiv omgangstone
  • Udvise tålmodighed og empati
  • Samle en sårbar beboer op, så beboeren genvinder livsmodet
  • Undgå handlinger, der direkte eller indirekte fører til en krænkelse at det sårbare liv – fx ved at ignorere en borger


Her kan du se vores værdigrundlag