Kirkens Korshærs Herberg er en privat selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Københavns kommune varetager alle omkostninger vedrørende institutionens drift. Kirkens Korshærs Herberg indgår som en integreret del af kommunens tilbud til hjemløse og udsatte borgere.

Herberget er en del af landsorganisationen Kirkens Korshær. I det omfang det er forenligt med Københavns kommunes anvisninger og kvalitetsmålsætninger, former Kirkens Korshær værdigrundlag og arbejdsmetoder på institutionen.

Den overordnede ledelse af institutionen forestås af bestyrelsen. Det daglige ledelsesansvar og kompetence vedrørende herbergets drift er uddelegeret til forstanderen.

Institutionen har samlet 44 årsværk og et sammenlagt bruttoårsbudget på ca. 26 mio kroner.


Sammenfattende består Kirkens Korshærs Herberg af:

  • Botilbud, drevet ih.t. Servicelovens § 108, med 12 døgnpladser beregnet for dobbeltdiagnosticerede mænd, kvinder og par med eller uden hund. Visitation sker gennem den enkelte ansøgers sagsbehandler efter anbefaling af sygehusafdeling og koordineret gennem DU-udsatte grupper i Social- og sundhedsforvaltningen.

  • Herbergsafdeling, drevet ih.t. Servicelovens § 110, med 70 døgnpladser til mænd, kvinder og par med eller uden hund. Akut gadeplansvisiterende efter selvmøder princippet.

  • Natcafé, drevet ih.t. Servicelovens § 110, med 30 natpladser beregnet for akut gadehjemløse, der ikke aktuelt kan få plads i et døgntilbud.

  • Ungetilbud, drevet ih.t. Servicelovens § 110, med 16 pladser beregnet for unge i alderen 18-30 år. Indskrivning i ungetilbuddet kræver forudgående visitation gennem CUVFs visitationsenhed.