Det forventes, at du kan følgende:

  • Være nysgerrig, iagttagende og spørgende
  • Tage aktivt del i hverdagen, er opsøgende og i stand til at skabe kontakt til beboerne
  • Kan se og handle på beboernes individuelle behov
  • Reflektere over og italesætte egen og andres pædagogiske praksis
  • Udvise empati
  • Stå for aktiviteter alene eller sammen med andre medarbejdere
  • Tilrettelægge, udføre og evaluere minimum et pædagogisk projekt
  • Skrive i døgnrapporten i CSC-social
  • Indhente relevant viden om beboergruppen og det pædagogiske område (hjemløse, misbrug etc.)
  • Forholde dig kritisk til egen og stedets praksis