• Vi forventer, at du møder til tiden, udfører dit arbejde bedst muligt, er spørgende samt opsøgende – både i det praktiske og i det pædagogiske arbejde
  • Du er indstillet på at arbejde både dag, aften og på helligdage
  • Du kan bevare overblikket i kaotiske situationer og kan tilpasse dig et til tider ustruktureret arbejdsmiljø med mange afbrydelser og skift
  • Du udviser initiativ og ansvarlighed i det praktiske arbejde såvel som i det pædagogiske arbejde og møder velforberedt til vejledningstimer
  • Du er loyal overfor beslutninger, der bliver taget
  • Du kan udvise fleksibilitet og kan deltage i det tværfaglige samarbejde
  • Du kan sætte grænser for beboerne og er bevidst om egne grænser
  • Du kender til og overholder tavshedspligten