Botilbuddet er, inden for sin fastlagte struktur, et socialpsykiatrisk tilbud. Tilbuddet henvender sig til svært integrerbare psykisk syge misbruge, der efter færdig behandling ikke kan fungere i mere almindelige botilbud.

Botilbuddet tilstræber at skabe et hjem, hvor den enkelte beboer gives frihed til selv at vælge måden pågældende ønsker at leve sit liv på. Arbejdet i tilbuddet skal tydeligt demonstrere for den enkelte, at vedkommende ikke er stillet over for krav om ændring af misbrug. Samtidigt tilstræbes dannelse af et miljø, der hindrer indlæggelser samt fængslinger og om muligt virker reducerende på den enkeltes misbrug. Det er medarbejdernes opgave at skabe et trygt miljø om den enkelte beboers ofte kaotiske tilværelse.