Natcaféen er et tilbud til alle indenfor sin beskreven målgruppe. Natcaféen er således et åbent, anonymt og indledningsvist uforpligtende overnatningstilbud. Medarbejderne støtter den enkelte bruger i at oprette eller genoprette kontakt til relevante hjælpeforanstaltninger i Københavns Kommune. Et væsentligt mål herunder er derfor at arbejde med harmreduktion, ved at brugerne tilbydes en række basale omsorgsydelser i form af fx mad, adgang til bad samt tøjvask.

Det tilstræbes at den enkelte bruger så vidt muligt ikke opholder sig i Natcaféen længere tid end højst nødvendigt jf. bestemmelserne i Servicelovens § 110.