Ungetilbuddet er et tilbud til alle inden for sin beskrevne målgruppe. Med udgangspunkt i den enkeltes situation og gennem princippet om hjælp til selvhjælp, støttes den unge til en udvikling i retning af en forbedret livssituation. Det er målet, at den unge under opholdet sættes i stand til at tage vare på sit eget liv.
Det tilstræbes, at den unge ikke er indskrevet i Ungetilbuddet længere tid end ca. 3 måneder efter, at formålet med opholdet er nået jf. bestemmelserne i Servicelovens § 110.

Ungetilbuddet tilpasser og udvikler sit tilbud i takt med de løbende ændringer, der sker i målgruppen.