Herberget er et tilbud til alle inden for sin beskrevne målgruppe. Med udgangspunkt i den enkelte beboers situation og gennem princippet om hjælp til selvhjælp, støttes beboeren til en udvikling i retning af en forbedret livssituation. Det er målet, at flest mulige sættes i stand til at optage eller genoptage en tilværelse i egen bolig eller i et passende tilbud.
Det tilstræbes, at den enkelte herbergsbeboer ikke bor på herberget længere tid end ca. 3 måneder efter, at formålet med opholdet er nået jf. bestemmelserne i SEL § 110.

Herberget tilpasser og udvikler sine tilbud i takt med de løbende ændringer, der sker i beboergruppen.