Botilbuddets målgruppe er voksne psykisk syge misbrugere af begge køn. Gruppen skønnes ikke, indenfor en overskuelig fremtid, at have mulighed for eller evne til at kunne klare sig i en mere selvstændig boform.

Beboerne er karakteriseret ved at være dobbeltdiagnosticerede og profiterer ikke af de almene hjemløsetilbud og psykiatriske botilbud. Beboerne har divergerende behov i relation til deres dobbeltdiagnose.