Natcaféens målgruppe er voksne kvinder og mænd. En større gruppe af Natcaféens brugere har ikke kunnet få en plads i et eksisterende døgntilbud eller magter ikke at benytte et sådant. Andre er ikke i stand til at opholde sig i egen bolig eller et eksisterende botilbud.

Brugerne er ofte karakteriseret ved at have andre sociale problemstillinger i kombination med hjemløshed. Det være sig fx misbrug af alkohol, hash og stoffer, psykiske lidelser og psykiatriske diagnoser.