Herbergsafdelingens målgruppe er voksne kvinder og mænd, der akut er uden bolig eller ude af stand til at benytte eksisterende bolig. Gruppen skønnes at være i en sådan situation, at de ikke for tiden er i stand til at blive hjulpet gennem det almindelige sociale system.

Beboerne er ofte karakteriseret ved at have andre sociale problemstillinger i kombination med hjemløshed. Det være sig fx misbrug af alkohol, hash og stoffer, psykiske lidelser og psykiatriske diagnoser.