Målgruppen omfatter

  • Personer der ikke har egen bolig
  • Personer der ikke kan fungere i egen bolig som følge af sociale problemer
  • Personer der ikke kan opholde sig i egen bolig som følge af vold eller trusler om vold

Den enkeltes boligproblem er forbundet med et behov for hjælp til håndtering af andre sociale problemer. Det er en forudsætning, at andre hjælpemuligheder er udtømt forud for et egentligt ophold på en hjemløseinstitution.


Målgruppedefinitionen er omfattet af bestemmelserne i Servicelovens § 108 og § 110