Botilbuddets medarbejdere arbejder ud fra en værdistyret tilgang, der er præget af rummelighed og omsorg for beboergruppen. Botilbuddet baserer sig på at være et “frit tilbud”, der tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Beoerne kan derfor ikke udskrives mod deres eget ønske og kan i udgangspunktet indrette sig og bo på egne præmisser. Gennem relationsarbejde søger medarbejderne at etablere et tillidsforhold, der indebærer rummelighed og tolerance i forhold til den enkeltes adfærd og misbrug samt dannelse af et trygt og stabilt miljø.

Beboerne er typisk tilknyttet en kontaktperson, der særligt varetager deres interesser, men alle medarbejdere er opsøgende, tager kontakt til og arbejder med tilbuddets beboere.

Botilbuddet har et tæt samarbejde med Distrikt psykiatrisk Center, Retslig Opsøgende Psykoseteam (Sct. Hans) og Misbrugs Opsøgende Psykoseteam (Sct. Hans), der varetager beboernes psykiatriske og medicinske behandling.