Natcaféens medarbejdere søger i kontaktfasen at skabe og etablere kontakt til den anonyme bruger. I denne indledende fase påbegyndes arbejdet med at afklare og udrede den enkeltes sociale situation med henblik på at etablere et tilbud, der rækker videre end overnatning. Skabelse af et indbyrdes tillidsforhold er helt centralt i arbejdet med den enkelte og en forudsætning for påbegyndelse af en egentlig udredningsfase.

Natcaféen har et tæt samarbejde med Herbergets medarbejdere i bestræbelserne på, at brugeren kan tilbydes et relevant døgntilbud hurtigst muligt. Endvidere samarbejdes der med relevante eksterne samarbejdspartnere og særligt Hjemløseenheden, kommunens Gadeplansmedarbejdere og Psykiatrisk Gadeplansteam.