Sygeplejerske

Anne Marie Vendelbo Johansen

Herbergets sygeplejerske varetager en støtte- og hjælpefunktion for Herberget og Botilbuddets beboere. Ligeledes behandles gadehjemløse, der på grund af deres psykiske tilstand og misbrug er ude af stand til at modtage behandling andre steder. Sygeplejersken får lægefaglig støtte  fra Sundhedsteamet i Københavns kommune ved læge Charlotte Obel.

Sygplejsker

På herberget er etableret 5 fleksible værelser på stuegangen. Stuegangen er beregnet for de af herbergets beboere, der har behov for en periode med sygeplejefaglig støtte. Der skal være tale om en helbredstilstand, hvor pågældende ville kunne klare sig i eget hjem med bistand fra den kommunale hjemmepleje, hvis han ikke var hjemløs. Stuegangen er således ikke et alternativ til egentlig sygehusindlæggelse eller et efterbehandlingssted for sygehuspatienter.

Sygeplejersken har et tæt samarbejde med socialsygeplejersker foruden andre specialtilbud for herbergets målgruppe.

Sygegangen drives ih.t. Servicelovens § 110

Sygeplejerske: Anne Marie Vendelbo Johansen

Læge: Charlotte Obel