Det forventes, at du kan følgende:

 • Være nysgerrig, iagttagende og spørgende
 • Tage aktivt del i hverdagen, er opsøgende og i stand til at skabe kontakt til beboerne
 • Kan se og handle på beboernes individuelle behov
 • Reflektere over og italesætte egen og andres pædagogiske praksis
 • Udvise empati
 • Stå for aktiviteter alene eller sammen med andre medarbejdere
 • Tilrettelægge, udføre og evaluere minimum et pædagogisk projekt
 • Skrive i døgnrapporten i CSC-social
 • Indhente relevant viden om beboergruppen og det pædagogiske område (hjemløse, misbrug etc.)
 • Forholde dig kritisk til egen og stedets praksis


 • Indgå i det overordnede arbejde og tage ansvar på samme præmisser som det øvrige personale
 • Stå for morgenmøder og adviseringer
 • Være opsøgende og skabe dialog med beboerne
 • Være kontaktperson for en eller flere beboere
 • Udarbejde opholdsplaner og forandringskompas
 • Arbejde selvstændigt og ansvarligt
 • Sætte dig ind i Herbergets værdier og gøre brug af disse i det daglige arbejde
 • Observere og reflektere i arbejdet samt komme med nye ideer og visioner
 • Deltage i diskussioner på personalemøder, beboerkonference og fællesmøder
 • Analysere og diskutere Herbergets arbejde
 • Udvise handlekraft


 • Afholde og styre møder med eksterne samarbejdspartnere
 • Forholde dig til Herbergets organisation og beslutningsprocesser
 • Agere og handle professionelt
 • Planlægge og afvikle pædagogiske forløb selvstændigt
 • Tilegne dig viden om kommunikationsformer og anvende den i praksis
 • Formulere relevante problemstillinger og begrunde løsningsforslag
 • Er bevidst om egen normer samt holdninger i forhold til Herbergets og kan diskutere disse
 • Tage initiativ og påtage dig opgaver, der virker fremmende for beboernes mål og ønsker