Ungeindsatsen har 16 døgnpladser beregnet for unge i alderen 18-30 år.

Visitation sker gennem CUVFs visitationsenhed.

Prisen for et enkeltværelse i 2018 er 87 kr. i døgnet.
Beløbet fastsætte af Københavns Kommune og prisreguleres årligt.

Ungeindsatsen drives iht. Servicelovens § 110