Vi skaber anerkendende kommunikation

  • Vi lytter, vi ser, og vi anerkender
  • Vi anerkender retten til at være uenige
  • Vi omgås hinanden med værdighed
  • Vi anerkender at mennesket uanset social status har samme værdi

 

Vi ønsker rummelighed

  • Vi vil være der hvor ingen andre er
  • Vi respekterer hinandens forskellighed
  • Vi har højt til loftet

 

Vi fokuserer på faglig ansvarlighed

  • Vi har alle et ansvar for at fagligheden altid er til stede
  • Vi er ansvarlige i forhold til at opsøge information og viden
  • Vi er opmærksomme på egne og husets begrænsninger
  • Vi er åbne overfor andres holdninger og synspunkter
  • Vi er loyale overfor hinanden og for de beslutninger der er truffet
  • Vi vil skabe plads til refleksion

 

Vi respekterer menneskets integritet

  • Vi respekterer hinandens grænser
  • Vi er bevidste om menneskets ukrænkelighed
  • Vi har alle et ansvar for at gøre opmærksom på egne grænser


Her kan du læse om de 4 principper for omsorgsarbejde