Vi har udarbejdet et værdisystem for det sociale omsorgsarbejde på Kirkens Korshærs Herberg. Værdisystemet skal tydeliggøre og cementere en etisk profil hos den enkelte medarbejder. I værdisystemet beskriver vi vores mission, vision og værdigrundlag.

Værdigrundlaget er udarbejdet med afsæt i Kirkens Korshærs kerneværdi: ”At være der, hvor ingen andre er”.

Vores værdisystem er foreneligt med Københavns Kommunes værdigrundlag, hvor respekt, ligeværdighed, dialog og tillid er centrale værdier.

Her kan du se vores værdigrundlag og læse om de 4 principper for omsorgsarbejde.