Botilbuddets beboere tilbydes en række ydelser, der er indeholdt i det permanente botilbud. Ydelserne skal understøtte, at der skabes et “hjem” præget af tryghed, trivsel og tolerance.

  • Beboerne tilbydes rådgivning og vejledning i de forskellige sociale forhold, der løbende opstår.
  • I samarbejde med tilbuddets andre medarbejdere udarbejder kontaktpersonen opholdspan og forandringkompas for at målrette og kvalificere arbejdet med beboeren.
  • Botilbuddet støtter op om, at beboere tilbydes udarbejdelse af en social handleplan (SEL § 141).
  • Der ydes bostøtte til alle beboere og botræning (ADL) til de af tilbuddets beboere, der kan profitere heraf.
  • Under indlæggelser på hospital eller psykiatrisk afdeling samt fængslinger tilbydes beboerne ugentligt besøg.
  • Beboerne ledsages til fx tandlægebesøg og indkaldelse til retten.