Ungetilbuddets beboere tilbydes en række ydelser, der er indeholdt i døgnopholdet. Ydelserne skal understøtte en udvikling i retning af en forbedret livssituation for den enkelte.

  • Den unge tilbydes rådgivning og vejledning i de forskellige aspekter af livssituationen, der opstår under opholdet i Ungetilbuddet.
  • Hjælp til opstart af kontanthjælp eller pension således at der sikres et eksistensgrundlag.
  • Ungetilbuddets medarbejdere støtter op om den unges sag i BIF og SOF og samarbejder med fx Distriktspsykiatri, Psykiatrisk Gadeplansteam og Rådgivningscenter.
  • Kontaktpersonen laver opholdsplan samt forandringskompas, der skal målrette og kvalificere arbejdet med den enkelte.
  • Den unge boligindstilles eller visiteres til anden passende social indsats i samarbejde med den unge selv og pågældendes socialrådgiver.
  • Ungetilbuddet støtter op om, at den unge tilbydes udarbejdelse af en social handleplan (SEL § 141).