Herbergets beboere tilbydes en række ydelser, der er indeholdt i døgnopholdet. Ydelserne skal understøtte en udvikling i retning af en forbedret livssituation for den enkelte.

  • Beboerne tilbydes rådgivning og vejledning i de forskellige aspekter af livssituationen, der opstår under opholdet på Herberget.
  • Hjælp til opstart af kontanthjælp eller pension således at der sikres et eksistensgrundlag.
  • Herbergets medarbejdere støtter op om beboerens sag i BIF og SOF og samarbejder med fx Distriktspsykiatri, Psykiatrisk Gadeplansteam og Rådgivningscenter.
  • Kontaktpersonen laver opholdsplan samt forandringskompas, der skal målrette og kvalificere arbejdet med beboeren.
  • Beboeren boligindstilles eller visiteres til anden passende social indsats i samarbejde med beboerens socialrådgiver.
  • Herberget støtter op om, at beboeren tilbydes udarbejdelse af en social handleplan (SEL § 141).